Català | Castellano

Som un despatx de tipus generalista, abastant els següents camps:

Dret penal: És una de les àrees clàssiques del despatx. Defensem tot tipus de delictes, gaudint d'un reconegut prestigi. Actuem davant de qualsevol Jutjat o Tribunal d'Espanya. Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en la defensa dels següents delictes: delictes de tràfic de drogues, estafes, falsedats, robatoris, violència domèstica, homicidis i assassinats, tinença il·lícita d'armes, alcoholèmies i accidents de trànsit i indemnitzacions.

Dret civil: És una altra àrea clàssica del despatx. Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en: herències, contractes, desnonaments, reclamacions de quantitats i embargaments.

Dret matrimonial: Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en: separacions, divorcis, nul·litats matrimonials, pensió d'aliments i guarda i custòdia.

Estrangeria: Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en: tramitació i renovació de permisos de treball i residència i reagrupaments familiars.

Dret administratiu: Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en: recursos administratius i recursos davant els Jutjats del Contenciós Administratiu.

Dret penitenciari: Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en: tramitació de beneficis penitenciaris (permisos, tercer grau, condicional) a totes les presons d'Espanya.

Dret laboral: Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en: acomiadaments improcedents, indemnitzacions, conciliacions, pensions d'incapacitat i sancions disciplinàries.

Dret mercantil: Dins d'aquesta àrea, entre altres temes, tenim experiència en: procediments concursals, dissolucions i liquidació de societats i suspensió de pagaments.

Dret de l'esport: Gestió d'esportistes i de clubs esportius.